Error parsing XSLT file: \xslt\Gallery.xslt

Risikomærkning

Finanstilsynet har mærket alle investeringsprodukter i tre kategorier; grøn, gul og rød.

 

Mærkningen har til formål at afspelje risikoen for tab, samt hvor lette produkterne er at gennemskue. 

 

Risikomærkningen afspejler ikke sandsynligheden for tab, ligesom der heller ikke tages højde for tidshorisont samt muligheden for at opnå et positivt afkast.

 

Strategic Danske Aktiers risikomærkning

Investeringsforeningen er i gul kategori. 

 

Lovgivningen definerer et produkt som gult, hvis ”der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue”.


De mest almindelige gule produkter er børsnoterede aktier, andelsbeviser i andelskasser, garantbeviser i sparekasser, investeringsforeningsbeviser (UCITS) og børsnoterede erhvervsobligationer.

 

 

Klik her for at se et skema, der viser Finanstilsynets risikomærkning.